Σύγκριση Θυσάνων Plissoft vs Tuxedo

Επειδή πολλά από τα μέλη του φόρουμ  είχαν αιτήματα και απορίες, ο φίλτατος Tony έκανε το απόλυτο συγκριτικό θυσάνων Plissoft vs Tuxedo+, και σαν μπόνους παραθέτει  και κάποια tips με μερικές custom εργασίες του. Παρουσίαση του θυσάνου Tuxedo στα 24mm   Στις δύο παρακάτω φωτογραφίες που (είναι ίδιες) στην μία βλέπουμε τον θύσανο χωρίς και…

Share